Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BRAVARSKA RADIONICA
FD - MEŠTER
Adresa: Nike Grujića 20, 25000 Sombor
Telefon: 063/58-596
FD - MEŠTER

FD - MEŠTER


BRAVARSKA RADIONICA

Sombor, Nike Grujića 20

063/584-596

Driksler Franja - Ečika

Izrada i održavanje pekarskih mašina

Izrada:
  • Kapija
  • Ograda
  • Auto prikolica
  • Spiralnih stepenica
  •