Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
GRAĐEVINARSTVO - USLUGE
CROPIS
Adresa: Josićki put 55a, 25000 Sombor
Telefon: 064/189-3125