Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KNJIŽARA
PETICA 5
Adresa: Mihajla Pupina 2, 25000 Sombor
Telefon: 025/449-424