Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
Present Export-Import DOO Apatin
Adresa: Stanka Opsenice 58, APATIN
Telefon: 025/778-858, 025/778-858