Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
Turistička agencija El Travel
Adresa: Srpskih Vladara 17, APATIN
Telefon: 025/772-343