Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BUTAN ZA DOMAĆINSTVA
POLJOOPREMA
Adresa: BEZDANSKI PUT 133, 25000 Sombor
Telefon: 460-788
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu