Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
UGOSTITELJSTVO - BRZA HRANA - HAMBURGERIJA
VUIĆ
Adresa: Radoja Domanovića 39, 25000 Sombor