Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRGOVINA PREHRAMBENE ROBE
N&B SHOP
Adresa: Prvomajski bulevar A15, 25000 Sombor
Telefon: 025/441-111