Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
IGRAONICA ZA DECU
MOJA AKADEMIJA
Adresa: Sime Šolaje 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/461-630
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu