Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
INEX TOURS
Adresa: Mirna 6, 25000 Sombor
Telefon: 025/22-064, 025/22-192
E-mail: office@inex-tours.com
www.ecoprom.co.rs