Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANKARSTVO
METALS BANKA AD FILIJALA SOMBOR
Adresa: KRALJA PETRA I 7, 25000 Sombor
Telefon: 421-080, 421-086
E-mail: sombor@metalsbanka.co.yu