Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANKARSTVO
ERSTE BANKA AD NOVI SAD FILIJALA SOMBOR
Adresa: KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
Telefon: 430-700, 428-322
  http://www.gereharkany.hu