Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
BANKARSTVO
BANCA INTESA AD BEOGRAD FILIJALA SOMBOR
Adresa: VENAC STEPE STEPANOVIĆA 11, 25000 Sombor
Telefon: 29-095