Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
ADICA TURISTIČKO DRUŠTVO
Adresa: ADICA BB, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/25862