Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
CVEĆARA
ANA CVEĆARA, ANA ŠEREMEŠIĆ
Adresa: P. DRAPŠINA 26, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/35753