Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA RASTINA
Adresa: SOLUNSKIH BORACA 4, RASTINA
Telefon: 025/86806