Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA, BAČKI MONOŠTOR
Adresa: IVANA GORANA KOVAČIĆA 26, BAČKI MONOŠTOR
Telefon: 025/807330