Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESNA ZAJEDNICA
MESNA ZAJEDNICA, ALEKSA ŠANTIĆ
Adresa: SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 29, ALEKSA ŠANTIĆ
Telefon: 025/838380