Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESNA ZAJEDNICA
BEZDAN MESNA ZAJEDNICA
Adresa: ŽRTAVA FAŠIZMA 3, BEZDAN
Telefon: 025/810212