Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VODOVOD I KANALIZACIJA IZVOĐENJE RADOVA
HIDRO PRO
Adresa: VOJISLAVA ILIĆA BB, 25000 Sombor
Telefon: 480-173, 063/11-700-81