Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA - SOMBOR
Adresa: TRG CARA LAZARA 2, 25000 Sombor
Telefon: 025/423-564
ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA - SOMBOR

Župa presvetog Trojstva - Sombor

 • POGLEDAJTE VIRTUALNU ŠETNJU

 • Korjeni župe sežu duboko u povjest. Utemeljena je 1497. godine. U vrijeme Turaka zamire krišćanska prisutnost na ovim prostorima. Početkom osamnaestog soljeća vjernički život se ponovo budi i za to zasluge imaju redovnici Franjevci provincije Bosne Srebrne. Župa je obnovljena 1718. godine a novi samostan gradi se od 1743. godine. Od 1751. do 1771. gradi se župna crkva presvetog Trojstva, koja će u nekoliko navrata doživjeti određene promene u restauracijama 1888. godine, 1939. godine i 2007. godine. Crkva je duga 50.5 m; široka 15.25m.; toranj je visok 56 m. Veliko zvono teško je 2188kg, a najmanje 48 kg. Matične knjige su vođene od 1719. godine. Od najstarijih pa sve do 1895. godine. oduzete su od župe s namjerom da budu prepisane i potom vraćene. Juš uvjek se nalaze u Matičnom uredu.

  Župi pripadaju i sljedeći sakralni objekti:

  • Kapela sv. Ivana Nepomuka, izgrađena je 1758. godine
  • Kapela Sniježne Gospe u salašima Čičovi, izgrađena 1788. godine.
  • Kapela Imena Marijina u salašima Nenadić, izgrađena 1929. godine
  • Kapela sv. Antuna Padovanskog u salašima gradina, gde je jedan stari salaš adaptiran za liturgijsko - molitvene susrete tamošnjih vjernika

  Ostali sakralni objekti:

  Na Velikom katoličkom groblju nalazi se kapela sv. Roka izgrađena u prvoj polovini osamnaestog stoljeća. Na malom katoličkom groblju nalazi se kapela sv. Terezije, izgrađena 1905. godine

  Župa broji cica 6500 vjernika a liturgija i obredu služe se na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku.

  Svećenstvo

  Župnik: Josip Pekanović, upravlja župom od 1990 godine, pored toga predaje vjeronauk u srednjim školama. Za svećenika je zaređen 1977. g. Uz službu župnika, obavlja i službu dekana somborskog Dekanata, profesora Katehetike na Teološko - katehetskom Institutu u Subotici te profesora vjeronauka u srednjoj ekonomskoj školi, u gimnaziji "Veljko Petrović", i u srednjoj medicinskoj pkoli "Dr. Ružica Rip" u Somboru.

  Župni vikar: Drobina Gábor, na službi je od 2010 godine, i predaje vjeronauk u srednjim školama na mađarskom jeziku.

  Vjeroučitelji: Rozmari Mik, Anđelka Gorjanac, Tatai Bernadett

  Papság

  Plébános: Pekanović Josip , 1990 óta látja el ezt a szolgálatot, a plébániai szolgálat mellett az iskolai hitoktatásban is részt vesz, középiskolákban hitoktat.

  Káplán: Drobina Gábor, 2010 óta látja el a magyar ajkú hívek szolgálatát, és négy középiskolában hitoktat magyar nyelven.

  Hitoktatók: Tatai Bernadett, a zombori Testvériség Egység Általános Iskolában hitoktat magyar nyelven. Rozmari Mik, Anđelka Gorjanac

    http://www.gereharkany.hu