Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
ŽUPNI URED SVETI KRIŽ
Adresa: GEORGI DIMITROVA 1, 25000 Sombor
Telefon: 22-496
  http://www.gereharkany.hu