Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA - CRKVENA OPŠTINA
Adresa: VELJKA PETROVIĆA 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/437-395, 025/428-178
  http://www.gereharkany.hu