Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
SPC CRKVA ROĐENJA SVETOG JOVANA
Adresa: NJEGOŠEVA 12, 25000 Sombor
Telefon: 437-395, 428-178
  http://www.gereharkany.hu