Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
VERSKE ZAJEDNICE
KARMELIĆANSKI SAMOSTAN
Adresa: PARK HEROJA 3, 25000 Sombor
Telefon: 437-362
  http://www.gereharkany.hu