Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
USLUGE GRAĐANIMA
ML
Adresa: KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
Telefon: 434-133, 062/144-99-34
  http://www.gereharkany.hu