Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
AUTO ŠKOLA
SEMAFOR DOO
Adresa: KONJOVIĆEVA 1, 25000 Sombor
Telefon: 429-340
E-mail: doo_semafor@yahoo.com