Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
UGOSTITELJSTVO - BRZA HRANA - HAMBURGERIJA
FERI HAMBURGERIJA
Adresa: ŽIVINSKA PIJACA, 25000 Sombor
Telefon: 26-541