Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
AUTO ŠKOLA
METODIKA-Š DOO
Adresa: GRUJE DEDIĆA 11, 25000 Sombor
Telefon: 441-579