Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
AUTO ŠKOLA
BODAST DOO
Adresa: ZLATNE GREDE 14, 25000 Sombor
Telefon: 423-364, 064/24-81-481