Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
AUTO ŠKOLA
ABC BUBALO I DRUGI
Adresa: KRALJA PETRA I 18, 25000 Sombor
Telefon: 29-222