Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
IN-EX TOURS
Adresa: MIRNA 6, 25000 Sombor
Telefon: 22-064, 22-192
E-mail: office@inex-tour.com