Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
EUROLINE PEKEZ
Adresa: KRALJA PETRA I 8, 25000 Sombor
Telefon: 025/421-175
E-mail: eurolinepekez@sezampro.yu
www.eurolinepekez.com