Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TURISTIČKA AGENCIJA
AURORA TRAVEL
Adresa: PARISKA 15, 25000 Sombor
Telefon: 28-483, 063/104-5402
E-mail: auroratravel@sezampro.yu