Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRGOVINA PREHRAMBENE ROBE
Marinković
Adresa: JOSIĆKI PUT 90, 25000 Sombor
Telefon: 429-611, 063/538-716