Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRGOVINA PREHRAMBENE ROBE
IMA MAR
Adresa: RADOJA DOMANOVIĆA 13, 25000 Sombor
Telefon: 451-068