Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TRANSPORT U PUTNOM SAOBRAĆAJU
ORFEINO DOO
Adresa: VUKA KARADŽIĆA 39, 25000 Sombor
Telefon: 420-324, 063/528-114