Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
TELEKOMUNIKACIJE
W802 DOO WIRELESS
Adresa: BRANISLAVA NUŠIĆA 13, 25000 Sombor
Telefon: 443-088, 443-055
E-mail: w802.doo@gmail.com