Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK
TRIFUNOVIĆ TIHOSLAV
Adresa: PETRA DRAPŠINA 18, 25000 Sombor
Telefon: 38-724