Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK
TEŠIĆ SNEŽANA
Adresa: GRUJE DEDIĆA 23/3, 25000 Sombor
Telefon: 28-239, 064/175-43-71