Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK
LANG IRMA
Adresa: APATIN, JNA 18, 25000 Sombor
Telefon: 22-563