Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK
GOREČAN VUKOSAVA
Adresa: VI LIČKE DIVIZIJE 13, 25000 Sombor
Telefon: 063/888-447