Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
SUDSKI TUMAČ ZA NEMAČKI JEZIK
ĐURĐINA STOJADINOVIĆ
Adresa: KRALJA PETRA I 3, 25000 Sombor
Telefon: 434-130, 063/878-93-73