Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ŠULEX DOO STOVARIŠTE
Adresa: KARAĐORĐEVA 36, 25000 Sombor
Telefon: 025/28-351, 025/28-200
E-mail: sulex@sbb.rs