Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
STANKOVIĆ DOO
Adresa: SVETOZARA MILETIĆA 37, 25000 Sombor
Telefon: 36-134, 063/516-753