Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
GRAĐEVINSKI CENTAR DOMINO
Adresa: BRAĆE MILADINOV 2, 25000 Sombor
Telefon: 451-555