Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ČEMERNIK DOO
Adresa: PRIZRENSKA 6, 25000 Sombor
Telefon: 420-475