Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
BANE
Adresa: ŠTROSMAJEROVA LOK 43, 25000 Sombor
Telefon: 27-220, 436-166