Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
STOČNA HRANA TRGOVINA U POLJOPRIVREDI
IDA KOMERC
Adresa: AMBROZIJA ŠARČEVIĆA 10, 25000 Sombor
Telefon: 025/429-254, 063/229-25-44
IDA KOMERC

IDA KOMERC SOMBOR


KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU
  • VITAMINSKE SUPSTANCE
  • VITAMINSKI MODULI - PREMIKSI
  • MIKROELEMENTI MINERALNI PREMIKSI
  • MINERALI - MAKROELEMENTI, MIKROELEMENTI
  • AMINOKISELINE
  • ANTIOKSIDANTI
  • ZAMENA MLEKA
  •