Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ŠTAMPA I DUVAN - TRGOVINA I PROMET
GRUTINI PRESS DOO
Adresa: SONĆANSKI PUT 2, 25000 Sombor
Telefon: 22-788, 063/533-449
  http://www.gereharkany.hu